Cooperativa de Bovera

AVÍS LEGAL

 

Benvingut a la pàgina web www.ordelterme.com

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.ordelterme.com és un domini de l’empresa Coop. del Camp de Bovera, S.C.C.L amb domicili social en Ctra. C-233 Km. 14,7 . 25178 Bovera (Lleida) i amb telèfon T: +34 973 133 143

La societat es denomina Coop. del Camp de Bovera, S.C.C.L amb CIF: F-25003542

2- NORMES D’UTILITZACIÓ
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Coop. del Camp de Bovera o les empreses del seu grup són titulars o llicenciades legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT
La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Coop. del Camp de Bovera no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o enllaços.

Coop. del Camp de Bovera no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre uns altres, de:
Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

Ús indegut o inadequat del Lloc web.

Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà enfront de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, … o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega poc raonable sobre el funcionament del Lloc web.

5 – POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES
En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè. Ens pot proporcionar informació als següents apartats:

– Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè. ens faci.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat Coop. del Camp de Bovera amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat Coop. del Camp de Bovera, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vós ens manifesti el contrari mitjançant comunicació escrita dirigida a Coop. del Camp de Bovera. Ctra. C-233 Km. 14,7 25178 Bovera (Lleida) o ben enviant un correu electrònic a coop.bovera@ordelterme.com

A qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Coop. del Camp de Bovera. Ctra. C-233 Km. 14,7 25178 Bovera (Lleida)

També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a coop.bovera@ordelterme.com

Vam pregar ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i de veritat.

6- LEGISLACIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.